Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Beginners

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

Τρίτη

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Beginners

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

Τετάρτη

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Stretching

  -

  Yoku Studio

 • Stretching

  -

  Yoku Studio

 • Stretching

  -

  Yoku Studio

 • Stretching

  -

  Yoku Studio

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Beginners

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

Πέμπτη

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Beginners

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Jumpboard

  -

  level 1,2

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

Παρασκευή

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

Σάββατο

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

 • Cadillac / Reformer Beginners

  -

 • Cadillac / Reformer Level 2

  -

 • Cadillac / Reformer Level 1

  -

Κυριακή